Zakończenie naboru wniosków nr 3/2020, 4/2020 i 5/2020

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2020 r. został zakończony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

 

  • Nabór nr 3/2020Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
  • Limit dostępnych środków wynosił 126 525,77 EUR (506 103,08 zł).
  • Dodatkowy warunek udzielenia wsparcia, tj.: wysokość wsparcia dla jednego Beneficjenta wynosiła maks. 253 051,00 zł.
  • Wpłynęły 3 wnioski na kwotę 726 101,00 zł, co stanowi 143,47% limitu naboru nr 3/2020.

 

  • Nabór nr 4/2020 – Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny (przedsięwzięcie nr 2.1.1), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
  • Limit dostępnych środków wynosił 79 546,93 EUR (318 187,72 zł).
  • Wpłynęły 2 wnioski na kwotę 90 177,59 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 32 979,59 zł), co stanowi 28,34% limitu naboru nr 4/2020.

 

  • Nabór nr 5/2020 – Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (przedsięwzięcie nr 3.1.3), trwał od 14.12.2020 r. do 29.12.2020 r.
  • Limit dostępnych środków wynosił 137 882,34 EUR (551 529,36 zł).
  • Wpłynęło 6 wniosków na kwotę 551 528,47 (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 157 037,47 zł), co stanowi 100% limitu naboru nr 5/2020.

 

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.