Zakończenie naboru wniosków nr 3/2020

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2020 r. został zakończony nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięcia:

Nabór 3/2020:

Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego (przedsięwzięcie nr 1.1.1):

Limit dostępnych środków wynosił 126 525,77 EUR (506 103,08 zł).

Do naszego Biura wpłynęły 3 wnioski na kwotę 726 101,00 zł, co stanowi 143,47% limitu naboru nr 3/2020.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.