Zakończyliśmy kolejne spotkania informacyjno-promocyjne dla Grantobiorców

W dniach 13 i 14 marca 2018 r. odbyły się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków spotkania informacyjno-promocyjne, poświęcone głównie pozyskiwaniu środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020. Uczestniczyło w nich łącznie 47 osób.