Zakończyliśmy nabory wniosków

Informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2018 zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Promocja obszaru LGD z wykorzystywaniem potencjału turystycznego i kulturowego ? nabór nr 1/2018:

Limit dostępnych środków wynosił 102 000,00 zł

Wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 101 827,43 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości 37 038,43 zł), co stanowi 99,83 % limitu naboru nr 1/2018

Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa ? nabór 2/2018:

Limit dostępnych środków wynosił 1 304 985,00 zł

Wpłynęło 9 wniosków na kwotę 2 352 021,00 zł, co stanowi 180,23 % limitu naboru nr 2/2018

Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje ? nabór nr 3/2018:

Limit dostępnych środków wynosił 133 000,00 zł

Wpłynęło 6 wniosków na kwotę 132 997,00 zł, co stanowi 100 % limitu naboru nr 3/2018