Zakończyliśmy nabory wniosków!

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Rozwijanie działalności gospodarczej – nabór 1/2017:

Limit dostępnych środków w ramach naboru ? 859 000,00 zł

Wpłynęło 10 wniosków na kwotę 2 319 029,00 zł, co stanowi 267,97 % limitu naboru nr 1/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej – nabór 2/2017:

Limit dostępnych środków w ramach naboru ? 560 000,00 zł

Wpłynęło 15 wniosków na kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 214,86 % limitu naboru nr 2/2017

Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – nabór 3/2017:

Limit dostępnych środków w ramach naboru ? 491 359,45 zł

Wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 490 643,35 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości  178 447,35 zł), co stanowi 99,85 % limitu naboru nr 3/2017

Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji – nabór 4/2017:

Limit dostępnych środków w ramach naboru ? 1 710 000,00 zł

Wpłynęło 12 wniosków na łączną kwotę 1 708 966,86 zł (w tym wkład własny wnioskodawców stanowiący krajowe środki publiczne w wysokości  549 785,86 zł), co stanowi 99,94 % limitu naboru nr 4/2017

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenie Rady LGD ?RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI? dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborach nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 oraz 4/2017 odbędzie się dniu 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.