Zakończyliśmy spotkania informacyjne

Jesteśmy już po czterech spotkaniach, dotyczących zasad i możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozpoczęcie i rozwijanie działalności gospodarczej. Spotkania te odbyły się w Łukowie (UG Łuków, 15.09.2016 r.), Stoczku Łukowskim (Sala konferencyjna Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, 19.09.2016 r.), Krzywdzie (Centrum Kultury i Integracji Społecznej, 22.09.2016 r.) oraz Wojcieszkowie (UG Wojcieszków, 26.09.2016 r.). Przedstawiliśmy na nich główne założenia LSR na lata 2016-2023, wymagania związane z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, katalog kosztów kwalifikowalnych oraz kryteria i zasady wyboru projektów. Obecnie trwają szkolenia z ww. problematyki ? terminy i miejsca szkoleń zamieszczone są w poprzednich postach na naszej stronie.

1_spotkanie-infor_lukow_15-09-2016

2_spotkanie-infor_lukow_15-09-2016

3_spotkanie-infor_stoczek-luk_19-09-2016

5_spotkanie_krzywda_22-09-2016

4_spotkanie_krzywda_22-09-2016