Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju

Informujemy, iż w związku z podpisaniem przez LGD z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie Aneksu nr 10 do umowy, na naszej stronie w podzakładce Lokalna Strategia Rozwoju umieściliśmy jej najnowszą wersję; bezpośredni link do LSR jest tutaj.