Zaktualizowana Lokalna Strategia Rozwoju

Informujemy, iż w związku z podpisaniem przez LGD z UM w Lublinie Aneksu nr 5 do umowy, na naszej stronie w podzakładce Lokalna Strategia Rozwoju umieściliśmy jej najnowszą wersję; bezpośredni link do LSR jest tutaj.