Zaktualizowane dokumenty LGD RAZEM

Informujemy, iż w związku z akceptacją przez UM dokumentów zmienionych uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 31 stycznia 2017 r., w zakładce Dokumenty zostały zamieszczone wersje obowiązujących dokumentów.