Zapraszamy do głosowania na nasz projekt!

Serdecznie zapraszamy do głosowania na projekt zrealizowany przez naszą LGD pt. „Przyrodnicze i edukacyjne zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie jako przykład łagodzenia zmian klimatycznych”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach Projektu „RAZEM DLA KLIMATU”, realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każda osoba może oddać jeden głos. Termin głosowania od 12 do 25 czerwca do godz. 23.59. W ramach konkursu przewidziano nagrody (laptopy) dla trzech podmiotów, które otrzymają największą liczbę głosów oddanych na projekt. Szczegóły projektu oraz głosowanie tutaj.

Regulamin konkursu >>>