Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych – „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”

Informujemy, że do dnia 30 września 2021 r. trwają konsultacje społeczne  dotyczące projektu dokumentu opracowanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego pn. ?Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027?. Dokument ten będzie zawierał informacje o tym na co i w jaki sposób będą wydawane środku unijne dla Województwa Lubelskiego.

Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania zaangażowała się w działania mające na celu by w ww. dokumencie zawarty był instrument terytorialny: „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” – pozwoli to decydować mieszkańcom terenów wiejskich i małych miast o inicjatywach na jakie mają być przekazane środki unijne. Dotychczasowy,  właśnie taki mechanizm (program LEADER i realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju) sprawdził się bardzo dobrze i powinien być w tej formie kontynuowany w następnej perspektywie finansowej. Sfinansowano (z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) wiele małych, lokalnych inicjatyw, w tym, np. świetlice wiejskie, infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, itp.

W najbliższej perspektywie finansowej będzie o co najmniej 20% mniej środków z EFRROW na wdrażanie Lokalnych Strategi Rozwoju – spowoduje to, że wiele lokalnych inicjatyw nie będzie realizowanych w Województwie Lubelskim. W celu uniknięcia takiej sytuacji, Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania wnosi do Zarządu Województwa Lubelskiego postulat wprowadzenia do dokumentu ?Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027? mechanizmu RLKS.

Uprzejmie prosimy mieszkańców naszego obszaru o zabranie głosu w ww. konsultacjach społecznych, poprzez wysłanie swojego stanowiska do Zarządu Województwa Lubelskiego drogą e-mailową do dnia 30 września 2021 r. Im więcej będzie głosów popierajacych stanowisko Lubelskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, tym realnym się stanie wprowadzenie instrumentu RLKS.

Więcej informacji można uzyskać pod tym linkiem. Uwagi do projektu Dokumentu należy wysyłać poprzez wypełnienie formularza zgłaszania uwag. Sugerowane zmiany do wprowadzenia w Dokumencie można pobrać tutaj.

Wypełnioną tabelkę prosimy wysłać do dnia 30 września 2021 r. na adres e-mail:

konsultacjeprogram2021-2027@lubelskie.pl