Zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia Umiejętności Animatora LGD”

W imieniu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zapraszamy  przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów (w tym podległych im instytucji kultury) będących członkami LGD a także przedstawicieli innych podmiotów funkcjonujących na obszarach wiejskich i współpracujących z LGD do udziału w projekcie ?Akademia Umiejętności Animatora LGD?. Trenerami będą osoby z dużym doświadczeniem zawodowym jako animatorzy, których zadaniem jest wypracowanie wspólnego scenariusza warsztatów, ich prowadzenie oraz wsparcie merytoryczne i praktyczne uczestników projektu, także podczas wyjazdów studyjnych i seminariów regionalnych.

Na program złożą się wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne, w tym samodzielna praca uczestnika w lokalnym środowisku wsparta przez doradcę-eksperta. Tematyka zajęć została zaplanowana w sześciu modułach grupujących zbliżoną problematykę. Moduły zostaną zrealizowane podczas trzech trzydniowych zjazdów ? warsztatów.

Warsztaty. Podstawową formą realizacji programu jest cykl 3 warsztatów (każdy z nich obejmuje 3 dni, zaplanowanych w okresie od kwietnia do czerwca w 4 regionach kraju), prowadzone przez doświadczonych trenerów.

Wyjazdy studyjne i seminaria. Praktycznym dopełnieniem warsztatów są wyjazdy studyjne połączone z seminarium regionalnym (zaplanowane we wrześniu). Szczególnie istotne podczas wyjazdów studyjnych będą praktyczne aspekty pracy animatora i możliwość konsultowania konkretnych, realnych problemów z osobami posiadającymi duże doświadczenie jako animatorzy.

Konkurs. W ramach projektu przewidziany jest konkurs z nagrodami pieniężnymi  dla uczestników ?Akademii Umiejętności Animatora LGD?, którego celem jest zachęcenie do sprawdzenia w praktyce wiedzy nabytej w czasie warsztatów.  Przedmiotem konkursu będzie relacja z działań podjętych przez uczestnika warsztatów w swoim środowisku lokalnym w czasie miesięcy wakacyjnych (lipiec-sierpień). W każdym z czterech konkursów regionalnych przewidziane są nagrody pieniężne i wyróżnienia, a wyniki zostaną ogłoszone na konferencji podsumowującej. 

Konferencja podsumowująca. W ramach projektu zaplanowana jest konferencja podsumowująca (przewidywany termin: wrzesień/październik) poświęcona wymianie doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji nad rekomendacjami dla FAOW w zakresie dalszych szkoleń animacyjnych.

Nabór  uczestników. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e:mail: sekretariat@faow.org.pl Kartę rekrutacyjną można pobrać: https://faow.org.pl/pl/akademia-umiejetnosci-animatora-lgd/

Więcej informacji na stronie https://faow.org.pl/pl/akademia-umiejetnosci-animatora-lgd/

Szkolenia rozpoczynają się już wkrótce, więc zainteresowane osoby prosimy o szybki kontakt z FAOW.