Zapytania ofertowe

33. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23 lipca 2021 r. dotyczące wykonania małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze Oferenta z dnia 09.08.2021 r.

Zestawienie złożonych ofert z dnia 09.08.2021 r.

 

Informacja o wyborze Oferenta z dnia 13.08.2021 r. – korekta

Zestawienie złożonych ofert z dnia 13.08.2021 r. – korekta

 

32. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 7 maja 2021 r. dotyczące wykonania małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze Oferenta z dnia 20.05.2021 r.

Zestawienie złożonych ofert z dnia 20.05.2021 r.

 

31. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30 marca 2021 r. dotyczące wykonania małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia z dnia 7 kwietnia 2021 r.

Wyjaśnienia z dnia 9 kwietnia 2021 r.

Plan z rozmieszczeniem roślin oraz z wizualizacją murka z ławkami

Wyjaśnienia z dnia 9 kwietnia 2021 r. – do części nr II

 

Informacja o wyborze Oferenta z dnia 15.04.2021 r.

Zestawienie złożonych ofert z dnia 15.04.2021 r.

 

Informacja o wyborze Oferenta – aktualizacja z dnia 20.04.2021 r. po wycofaniu ofert przez niektórych Oferentów

Zestawienie złożonych ofert – aktualizacja z dnia 20.04.2021 r. po wycofaniu ofert przez niektórych Oferentów

 

30. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 stycznia 2021 r. na opracowanie i wydanie innowacyjnych materiałów promocyjnych

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja o wyborze Oferenta

Zestawienie złożonych ofert

 

29. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD – zmienione wymagania

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy:

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. projektów i szkoleń

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym)

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I SZKOLEŃ” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia 21 maja 2019 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

 

28. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy:

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. projektów i szkoleń

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym)

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I SZKOLEŃ” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia 13 maja 2019 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

 

27. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy:

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. projektów i szkoleń

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym)

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW I SZKOLEŃ” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia  6 maja 2019 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

 

26. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16 listopada 2018 r. na wykonanie wirtualnego spaceru po Ziemi Łukowskiej oraz aplikacji VR wraz z dostawą okularów do spaceru wirtualnego typu Google VR

Uwaga! Nastąpiła zmiana treści zapytania ofertowego – zmieniono termin realizacji przedmiotu zamówienia na sierpień 2019 r. oraz końcową godzinę składania ofert na 11:30. Nowe zapytanie ofertowe do pobrania poniżej.

Pobierz:

Zmienione zapytanie ofertowe – z dnia 19.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

25.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23 października 2018 r. na wykonanie gry planszowej

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

24.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 września 2018 r. na sprzedaż i dostawę laptopa z oprogramowaniem

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

23.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 6 września 2018 r. na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę toreb papierowych

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

22.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 sierpnia 2018 r. na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę toreb papierowych

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Uwaga! Na podstawie pkt. 7 Zapytania ofertowego z dnia 28.08.2018 r. na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę toreb papierowych z uchwytem ze sznurka, Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe zapytanie.

 

21.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26 lipca 2018 r. na sprzedaż i dostawę długopisów z końcówką do ekranów dotykowych

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

20. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Uwaga! Termin składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko GŁÓWNA KSIĘGOWA został przedłużony do dnia 26 lipca 2018 r. do godz. 15.30.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: główna księgowa.

Miejsce pracy: siedziba Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

Godziny pracy: min. 2 godziny dziennie w godzinach pracy Biura LGD.

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko Główna księgowa” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 13.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD „RAZEM”

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgdrazem.pl

 

19. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: główna księgowa.

Miejsce pracy: siedziba Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu.

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko Główna księgowa” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD „RAZEM”.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgdrazem.pl

Wynik rekrutacji na stanowisko Główna księgowa

 

18. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 7 lutego 2018 r. na wykonanie autokarowej usługi transportowej

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

17. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30 stycznia 2018 r. na przeprowadzenie warsztatu artystycznego o tematyce wielkanocnej – zdobienie pisanek

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

16. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: główna księgowa.

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu.

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko Główna księgowa” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia 2 stycznia 2017 r. do godz. 12.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD „RAZEM”.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgdrazem.pl

 

15. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 6 grudnia 2017 r. na sprzedaż i dostawę niszczarki biurowej

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Uwaga! Termin składania ofert został przedłużony do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 oraz zostały zmienione parametry techniczne niszczarki.

Nowe zapytanie ofertowe – z dnia 11 grudnia 2017 r.

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

14. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 8 sierpnia 2017 r. na wydruk plakatów

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

13. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19 czerwca 2017 r. na dostawę zunifikowanej bramy zabezpieczającej (USG) w formie urządzenia firewall sprzętowy z przeznaczeniem dla małych firm

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Uwaga! Wydłużenie terminu składania ofert.

Zmianie ulega pkt. 4. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert, który zmienia brzmienie na:

„Odpowiedź prosimy dostarczyć osobiście (lub pocztą tradycyjną) na adres:

Lokalna Grupa Działania, „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

lub na adres mailowy:

poczta@lgdrazem.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 12.00.

Wynik zapytania ofertowego

 

12. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14 czerwca 2017 r. na wynajem sali i wyżywienie uczestników szkolenia pt.: Szkolenie dla członków Rady LGD z zasad dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach wdrażania LSR – GRANTY

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

11. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23 maja 2017 r. na autokarową usługę transportową w ramach projektu współpracy „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

10. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23 maja 2017 r. na realizację 10 teoretyczno – praktycznych warsztatów kulinarnych w ramach projektu współpracy „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

9. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23 maja 2017 r. na przygotowanie programu oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ramach projektu współpracy „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

8. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23 maja 2017 r. na wyżywienie uczestników szkolenia z zakresu komercjalizacji produktu lokalnego/zakładania działalności odpłatnej i/lub gospodarczej na terenie obszaru LGD „RAZEM” w ramach projektu współpracy „Akademia smaku ziemi zamojskiej, włodawskiej i łukowskiej”

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

7.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 9 lutego 2017 r. na materiały promocyjne/gadżety

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

6.  OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Specjalista ds. projektów i animacji

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz obszar funkcjonowania LGD.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. projektów i animacji” należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Łukowie przy ulicy Świderskiej 12 (budynek UG Łuków) lub pocztą w terminie do dnia 16 lutego 2017 r. do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Pełna treść ogłoszenia pobierz >>>

Kwestionariusz osobowy pobierz >>>

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD „RAZEM”

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgdrazem.pl.

Wynik rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. projektów i animacji

 

5.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16 listopada 2016 r. na przygotowanie materiałów i przeprowadzenie 1 dniowego szkolenia dla Członków Rady oraz pracowników Biura LGD „RAZEM” z zasad funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyki oceny i wyboru operacji do dofinansowania ze środków PROW 2014-2020

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

4.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16 listopada 2016 r. na wynajem sali i wyżywienie uczestników szkolenia pt. Szkolenie dla Członków Rady oraz pracowników Biura LGD „RAZEM” z zasad funkcjonowania organu decyzyjnego oraz metodyki oceny i wyboru operacji do dofinansowania ze środków PROW 2014-2020

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego

 

3.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 3 listopada 2016 r. na oklejenie autokaru wg załączonego projektu graficznego

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Gotowy projekt z wymiarami

Zdjęcia oklejanego autokaru

Wynik zapytania ofertowego

 

2.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 sierpnia 2016 r. na dostarczenie materiałów szkoleniowych

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Ulotka LGD – wzór do opracowania projektów

Wynik zapytania ofertowego

 

1.  ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 sierpnia 2016 r. na dostarczenie laptopów, projektora multimedialnego, ekranu do projektora multimedialnego oraz prezentera

Pobierz:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wynik zapytania ofertowego