Zmiana harmonogramu planowanych naborów wniosków

Informujemy o zmianie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Przewidywany termin następnego naboru VIII/IX 2017 roku z zakresu:

  1. Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem potencjału turystycznego i kulturowego (3.1.2) – 102 tys. zł
  2. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji (Grant, 3.1.3)285 tys. zł
  3. Kultywowanie lokalnych tradycji i historii (Grant, 2.2.1)266 tys. zł

Jednocześnie przypominamy, iż ogłoszenie o naborze zostanie zamieszczone na stronie LGD nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru.