Zmiany w przepisach o wyborze wykonawców

Uwaga Beneficjenci! Informujemy, że nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – szczegóły w piśmie otrzymanym z MRiRW w podzakładce FAQ (pobierz pismo).