Zwycięzcy IV edycji konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”

29 grudnia 2022 r. komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszeń dostarczonych na IV edycję konkursu „Najciekawsza inicjatywa Ziemi Łukowskiej”.

Łącznie nadesłano 6 zgłoszeń: 2 w kategorii zadanie inwestycyjne oraz 4 w kategorii: zadanie nieinwestycyjne. Z uwagi na inwestycyjny charakter inicjatywy pn. „Nasze śmieci wspólną sprawą – wspomagamy recykling w naszej wsi” komisja konkursowa zdecydowała o zakwalifikowaniu zgłoszenia KGW w Toczyskach jako zadanie inwestycyjne, co spowodowało, że w każdej kategorii oceniono po 3 inicjatywy.

WYNIKI KONKURSU:

I KATEGORIA: INICJATYWA POLEGAJĄCA NA REALIZACJI ZADANIA NIEINWESTYCYJNEGO

I miejsce: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Dragon Wojcieszków, inicjatywa: „Rajd rowerowy – Szlakiem Henryka Sienkiewicza”. Liczba przyznanych punktów: 86,6. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich „Turczanki” w Turcu, inicjatywa: „Wieczór spotkania kultur i tradycji polsko-litewskich”. Liczba przyznanych punktów: 75,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

III miejsce: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kownatkach, inicjatywa: „Kiszonek czas”. Liczba przyznanych punktów: 69,2. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 200,00 zł.

II KATEGORIA: INICJATYWA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO

I miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Burcu, inicjatywa: „Defibrylator AED ratuje życie” – inicjatywa OSP w Burcu służąca poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Burca i okolicznych miejscowości. Liczba przyznanych punktów: 93,6. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 500,00 zł.

II miejsce: Sołectwo w Guzówce, inicjatywa: „Altana łączy pokolenia”. Liczba przyznanych punktów: 88,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

II miejsce (ex aequo): Koło Gospodyń Wiejskich w Toczyskach, inicjatywa: „Nasze śmieci wspólną sprawą – wspomagamy recykling w naszej wsi”. Liczba przyznanych punktów: 88,4. Laureat otrzyma kartę podarunkową o wartości 300,00 zł.

Oprócz kart podarunkowych laureaci otrzymają upominki promujące Szlak Ziemi Łukowskiej, wydane przez LGD w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Promocja i turystyka” oraz „Szlaki turystyczne – atrakcje, rozrywka, trening”, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Skład komisji konkursowej:

  1. Ireneusz Mateńko – Właściciel Telewizji Master w Łukowie – przewodniczący komisji,
  2. Sylwia Romańska-Węzik – Prezes Zarządu/Dyrektor Biura LGD – członek komisji,
  3. Kinga Szerszeń – Wójt Gminy Wola Mysłowska/ Wiceprezes Zarządu LGD – członek komisji,
  4. Iwona Brodzik – Dyrektor GBP w Starych Kobiałkach/ Członek Zarządu LGD – członek komisji,
  5. Ewelina Ponikowska – Specjalista ds. projektów i szkoleń w Biurze LGD – członek komisji.

Komisja w swoich ocenach kierowała się kryteriami szczegółowo opisanymi w regulaminie konkursu dostępnym na stronie https://lgdrazem.pl/aktualnosci/

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Konkurs organizowany przez Lokalna Grupa Działania Razem, finansowany ze środków EFRROW, w ramach PROW na lata 2014-2020, działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.