Żywa lekcja historii o Powstaniu Listopadowym – bitwa pod Stoczkiem, 14.02.1831 r.

Materiał przygotowany przez Fundację Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno – Turystycznej we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Starych Kobiałkach. Będzie to bardzo nietypowa lekcja historii zrealizowana ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Kultywowanie lokalnych tradycji i historii ukierunkowanych na innowacje na obszarze LGD „RAZEM” realizowanego w ramach Poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.